WP 1

Xamkin vastuulla olleen työpaketti 1:n tavoitteena oli tarjota keinoja, joilla ylin johto voi lisätä ja edistää omaa motivaatiotaan työturvallisuutta kohtaan.

 

Podcasteissa kuullaan neljän eri pk-rakennusliikkeen toimitusjohtajan ajatuksia rakennustyömaan turvallisuudesta ja sen johtamisesta. Yksi yritys valmistaa moduulit tehdasolosuhteissa, josta ne siirretään koottavaksi rakennustyömaille. Loput yritykset toimivat rakennustyömailla.

 

Podcastit on toteutettu osana SAFECON-hankkeen työpaketti 1:tä.

WP 2

WP 3