WP 1

Xamkin vastuulla olleen työpaketti 1:n tavoitteena oli tarjota keinoja, joilla ylin johto voi lisätä ja edistää omaa motivaatiotaan työturvallisuutta kohtaan.

 

Podcasteissa kuullaan neljän eri pk-rakennusliikkeen toimitusjohtajan ajatuksia rakennustyömaan turvallisuudesta ja sen johtamisesta. Yksi yritys valmistaa moduulit tehdasolosuhteissa, josta ne siirretään koottavaksi rakennustyömaille. Loput yritykset toimivat rakennustyömailla.

 

Podcastit on toteutettu osana SAFECON-hankkeen työpaketti 1:tä.

WP 2

Kolmekielinen rakennussanasto / Glossary of building terms in three languages:

Läheltä piti -tilanteet rakennustyömaalla / Close call events at construction sites

Rakennustyömaan onnistunut perehdytys / Successful orientation for construction sites

Rakennustyömaan työturvallisuushavainnot / Work safety observations at construction sites

WP 3