WP 1

WP 2

Kolmekielinen rakennussanasto / Glossary of building terms in three languages:

Läheltä piti -tilanteet rakennustyömaalla / Close call events at construction sites

Rakennustyömaan onnistunut perehdytys / Successful orientation for construction sites

Rakennustyömaan työturvallisuushavainnot / Work safety observations at construction sites

WP 3